AGELOC

ageLOC

Nuskin là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp dinh dưỡng và chăm sóc cá nhân. Công thức sản phẩm độc quyền và công nghệ tiên tiến cho phép thiết lập tiêu chuẩn mới trong công nghệ chống lão hóa, với các giải pháp mà kết quả có thể chứng minh. Đội ngũ các nhà khoa học trong ba trung tâm nghiên cứu toàn cầu cam kết nghiên cứu và phát triển bằng cách cộng tác với nhiều tổ chức hàng đầu. Các mối quan hệ hợp tác giúp phát triển công nghệ chăm sóc da và các sản phẩm dinh dưỡng với tác động nâng cao của công nghệ chống lão hóa.

Với sự hiểu biết này, Nu Skin đã phát triển ngành khoa học vượt qua các dấu hiệu tuổi tác để nhắm mục tiêu các nguồn cuối cùng ngăn ngừa lão hóa. Phương pháp tiếp cận sáng tạo này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu về chăm sóc da và khoa học dinh dưỡng kết hợp với phát minh vĩ đại nhất trong thế giới khoa học. Chúng tôi đang cách mạng hóa ngành công nghiệp sức khỏe và vẻ đẹp với các sản phẩm cung cấp giải pháp chống lão hóa toàn diện.

ageLOC là gì?


Các sản phẩm công nghệ cao có chứa chip sinh học công nghệ ageLOC của Nuskin, công nghệ ageLOC, ageLOC Nu Skin, sản phẩm ageLOC, mỹ phẩm ageLOC, ageLOC Vitality, ageLOC R2, ageLOC Transformation, ageLOC Elements, ageLOC Galvanic Spa, ageLOC Tru Face Ultra, ageLOC Galvanic Gels, ageLOC Body Shaping, ageLOC Dermatics Lotion, ageLOC reDesign, ageLOC Cleanse & Tone, ageLOC Radiant Day SPF 22, ageLOC Transforming Night.. 

AGELOC TRANFORMATION

ageloc transformation
Giá lẻ: 9.200.000 VNĐ
Giá KM: 4.700.000 VNĐ

AGELOC FUTURE SERUM

ageloc future serum
Giá lẻ: 4.800.000 VNĐ
Giá KM: 2.600.000 VNĐ

AGELOC CLEANSE&TONE

ageloc gentle clean & tones
Giá lẻ: 1.300.000 VND
Giá KM: 750.000 VND

AGELOC RADIANT DAY

ageloc radiant day
Giá lẻ: 1.500.000 VND
Giá KM: 850.000 VND

AGELOC TRANSFORMING


ageloc tranforming night

Giá lẻ: 1.800.000 VND
Giá KM: 1.200.000 VND

AGELOC TRU FACE ULTRA

ageloc tru face
Giá lẻ: 3.600.000 VNĐ
Giá KM: 2.300.000 VNĐ


REDESIGN GALVANIC SPA

redesign galvanic spa
Giá lẻ: 10.500.000 VNĐ
Giá KM: 7.900.000 VNĐ

MÁY GALVANIC SPA

máy galvanic spa
Giá lẻ: 6.900.000 VNĐ
Giá KM: 4.900.000 VNĐ

GALVANIC FACIAL GEL

facial gels
Giá lẻ: 1.600.000 VNĐ
Giá KM: 590.000 VNĐ

REDESIGN BODY SPA

redesign body spa
Giá lẻ: 10.500.000 VNĐ
Giá KM: 6.500.000 VNĐ

AGELOC BODY SHAPING GEL

ageloc body shaping gel

Giá lẻ1.600.000 VNĐ
Giá KM: 690.000 VNĐ

AGELOC DERMATICS EFFECT

ageloc dermatic
Giá lẻ: 1.600.000 VNĐ
Giá KM: 690.000 VNĐ


NUSKIN 180

nuskin 180
Giá lẻ: 4.800.000 VNĐ
Giá KM: 3.100.000 VNĐ

TRIPHASIC WHITE SYSTEM

nuskin tri phasic white
Giá lẻ: 3.855.000 VNĐ
Giá KM: 2.900.000 VNĐ

TRỊ MỤN CLEAR ACTION

clear action
Giá lẻ: 2.500.000 VNĐ
Giá KM: 1.800.000 VNĐ

TRU FACE ESSENCE ULTRA

tru face essence ultra
Giá lẻ: 3.400.000 VNĐ
Giá KM: 2.100.000 VNĐ

TRU FACE LINE CORRECTOR

tru face line corrector

Giá lẻ: 1.500.000 VNĐ
Giá KM: 740.000 VNĐ

TRU FACE IDEALEYES

tru face idealeyes
Giá lẻ: 1.500.000 VNĐ
Giá sỉ: 740.000 VNĐ